اسکن سازمان

قبل از هرگونه اقدام برای بهبود سازمان یا حل مشکلات خرد و کلان آن باید وضعیتش را به درستی بدانید. لطفا دقت کنید، تصور شما از وضعیت سازمان لزوما منطبق بر واقعیت نیست. اینکه شما سالیان سال است در سازمان مشغول به کار هستید و یا حتی موسس و مالک آن هستید به هبچ عنوان دلیلی بر این نیست که شما وضعیت سازمانتان را به درستی میدانید (ببخشید اگر خوشتان نیامد از این جمله). دو موضوع در این خصوص قابل طرح است:

 • بسیاری از مسایل برای افرادی که درون سازمان هستند عادی می‌شود و بعنوان روال سازمانی تلقی می‌گردد درحالیکه اگر همین افراد می‌توانستند از بیرون به سازمان خویش بنگرند بسیاری از موارد را به چالش میکشیدند. نگاهی بی طرفانه و مستقل از بیرون سازمان به شما کمک میکند واقعیات را بهتر ببینید.

 • توانایی اسکن سازمان نیازمند تخصص است و صرف نگاه بیرونی نمیتواند راهگشا باشد. در واقع این موضوع نیازمند تخصص های گوناگون است مانند مالی، رهبری، فنی، منابع انسانی، مدیریت بازار. اسکن سازمان کار یک تیم است، تیمی با تجربه، دارای نگرش سیستمی که اعضای آن با یکدیگر هماهنگ و کالیبره باشند.

تفاوت اسکن سازمان با ممیزی و ارزیابی

اسکن سازمان با ممیزی یا ارزیابی متفاوت است. در ممیزی صرفا انطباق سازمان با یک استاندارد مشخص مثلا (ISO9001) سنجیده میشود و نتیجه آن هم انطباق یا عدم انطباق و به نوعی 0 یا 1 است. در گزارش مربوطه نیز تاکید بر عدم انطباق هایی است که یافت شده است و آنچه که پیگیری می‍گردد نیز رفع همین عدم انطباق‌ها است. هرچند در برخی گزارشات ممیز به‌صورت بسیار محدود به نقاط قوت یا فرصت‌های بهبود نیز اشاره می‌کند ولی ذکر چند مورد ضروری است:

  •  این موارد صرفا از دید استاندارد مذکور هستند. 
  • اصولا ممیزی به دنبال نقاط قوت یا زمینه‌های قابل بهبود نیست و این موارد در طی ممیزی به ذهن ممیز خطور کرده است.
  • در ممیزی براورده شدن یک الزام کفایت می‌کند و به چگونگی آن پرداخته نمی‌شود. به‌عنوان مثال اگر یک شرکت با تولید روزانه 5000 محصول به جای استفاده از جت پرینتر برای درج تاریخ تولید و سایر مشخصات، از نیروی انسانی برای نوشتن با دست استفاده کند از نظر استاندارد انطباق محسوب می‌شود.
  • ممیزی با نگاه سیستمی انجام نمی‌شود و ارتباط اجزای سازمان با یکدیگر مد نظر قرار ندارد. به‌عنوان مثال در ممیزی سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001) اگر الزامات کیفی به درستی رعایت گردند ولی کارکنان در معرض آسیب جدی باشند (مانند استنشاق گازهای سمی) و یا محیط زیست در حال نخریب باشد و حتی اگر هزینه بسیار هنگفت و نامعقول برای رعایت استانداردهای کیفی به سازمان تحمیل شده باشد بازهم برای سازمان انطباق درج می‌شود.

در ارزیابی سازمان دیگر بحث انطباق یا عدم انطباق مطرح نیست و از سیستم امتیازدهی بهره‌گیری می‌گردد، نقاط قوت و نواحی قابل بهبود مشخص می‌گردند و با نگاهی به امتیاز داده شده به هر بخش می‌توان تا حدودی به وضعیت آن پی برد. همچنین در مدلی مانند (EFQM) سازمان از بسیاری جنبه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این ترتیب انتظار می‌رود پس از ارزیابی سازمان، تصویری روشن از وضعیت کلی سازمان و نیز اجزای آن در اختیار داشته باشید و بتوانید برای رفع کاستی‌ها و بهبود وضعیت اقدام مناسبی برنامه ریزی نمایید. اما باید گفت لزوما چنین گزارشی دریافت نمی‌کنید، چرا؟ به این موارد توجه کنید:

  • سازمان‌ها در هر اندازه‌ای باشند و در هر سطحی از بلوغ قرار داشته باشند با یک مدل و با یک روش مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. تصور کنید یک خودروسازی با کارکنانی بالغ بر چند هزار نفر که چند دهه است در حال فعالیت است همانند یک شرکت تامین نیروی انسانی با 3 نفر کارمند که به تازگی تاسیس شده است با یک مدل و یک روش ارزیابی می‌شوند.
  • وزن و اهمیت هر بخش ممکن است برای سازمان شما متفاوت از سازمان دیگر باشد ولی یکسان در نظر گرفته می‌شود.
  • درست یا اشتباه بودن اقدامات سازمان مورد سنجش قرار نمی‌گیرد. به‌عنوان نمونه اگر سازمان به اشتباه، استراتژی بهبود محصول فعلی را بجای طراحی محصول جدید در پیش گرفته باشد، بازخوردی در این خصوص دریافت نمی‌کند؛ اگر مراحل تدوین، اجرا، ارزیابی و اصلاح استراتژی با رویکرد مشخص انجام شده باشد کفایت می‌کند. ممکن است بگویید اگر استراتژی اشتباه باشد در بخش نتایج خودش را نشان می‌دهد، باید بگوییم بله ممکن است خودش را نشان دهد اما چقدر زمان مورد نیاز است؟ از این گذشته، ممکن است رقبا نیز استراتژی درستی در پیش نگرفته باشند و این موضوع سبب گردد نتایج آنگونه که باید و شاید خود را نشان ندهند.
  • حتی اگر رویکرد درستی در سازمان اتخاذ گردیده باشد ممکن است رویکردهای بهتری نیز وجود داشته باشند که این موضوع نیز به‌طور حتم به سازمان گفته نمی‌شود.

اما هنگامی که دانوب سازمانی را اسکن می‌نماید موضوع کاملا متفاوت است و در نهایت بازخوردی به دست شما می‌دهد که نه تنها وضعیت سازمان را به‌طور شفاف و جامع بیان می‌کند بلکه به شما میگوید در هر زمینه چه کاری باید انجام دهید. این موارد تنها بخشی از ویژگی‌های دانوب اسکن (Danube Scan) هستند:

  • ارزیابی سریع پیش از اسکن
  • بهره‌گیری از روش داینامیک (روش انحصاری دانوب)
  • طراحی روش اسکن هر سازمان به‌طور اختصاصی
  • انجام اسکن با رویکرد سیستمی
  • تصدیق درستی اطلاعات قبل از انجام اسکن
  • اسکن جامع سازمان بدون هیچ نقطه تاریک
  • گزارش بسیار شفاف به دور از کلی گویی

در دانوب اسکن از یک روش واحد برای همه سازمان‌ها استفاده نمی‌شود، بلکه بر اساس وضعیت سازمان، میزان بلوغ آن و هدف سازمان از انجام اسکن روش مناسب طراحی می‌گردد. در هماهنگی کامل با این طراحی، برنامه‎‌ریزی اجرا نیز انجام می‌یابد؛ عواملی همچون فرهنگ سازمان، مدت زمان، تناسب اسکن کننده‌ها، میزان مشارکت کارکنان سازمان و نقاط تمرکز همگی لحاظ می‌گردند و در حین اجرا سازمان مطابق معمول به کارهای خود می‌پردازد و وقفه‌ای ایجاد نمی‌شود. در انتها گزارشی تدوین می‌گردد که حاصل همکاری نزدیک اسکن کننده‌ها از آغاز تا پایان است، پزارشی که بارها و بارها بازنگری، تصدیق و صحه‌گذاری شده است که با مطالعه آن، سازمان به روشنی درمی‌یابد که چه باید بکند.

اما کار با ارایه گزارش پایان نمی‌یابد؛ دانوب اسکن ادامه پیدا می‌کند با تدوین و اولویت‌بندی پروژه‌های بهبود و البته روش اولویت‌بندی برای هر سازمان به‌طور اختصاصی تدوین می‌گردد. ناگفته پیداست که حرف زدن بسیار راحت است اما کو مرد عمل؟ دانوب هرآنچه را که می‌گوید امکان انجامش را نیز دارد و این سازمان است که تصمیم می‌گیرد که اجرای هر پروژه را به دانوب واگذار کند و یا خودش به‌عهده گیرد. خبر خوب این است که حتی لازم نیست لزوما یکی از این دو کار انجام شود، بنابراین دانوب امکانی را فراهم آورده است تا بنابر صلاحدید سازمان، اجرای پروژه‌ها رو خود در پیش گیرد و از دانوب در این خصوص مشاوره و راهنمایی بگیرد و یا حتی به‌عنوان ناظر بر حسن انجام کار دانوب را انتخاب کند.

روال معمول برای دانوب اسکن (Danube Scan) به شرح ذیل است اما محدود به اینها نیست:

ارزیابی سریع

این ارزیابی مقدماتی، یکی از تمایزات دانوب اسکن است که طی آن مشخص می‌شود چه روشی برای سازمان مناسب است. اما این ارزیابی سریع به‌گونه‌ای صورت می‌پذیرد که بسیاری از مسایل عمده سازمان را مشخص می‌‎کند. خوب است بدانید برخی سازمان‌ها صرفا از همین بخش استفاده کرده‌اند و چنان گزارش روشن و شفافی دریافت کرده‌اند که به گفته خودشان به خوبی کارهایی که باید انجام بدهند برایشان مشخص شده است.

برنامه‌ریزی 

پس از مشخص شدن وضعیت کلی سازمان، برنامه‌ریزی برای اجرای اسکن انجام می‌شود. مدت زمان لازم در توافق با سازمان تعیین می‌گردد، اسکن کننده‌ها بر اساس نوع فعالیت و فرهنگ سازمان انتخاب می‌گردند و برنامه زمانبندی شده اجرا تدوین می‌شود.

گرداوری داده‌ها و اطلاعات

تیم دانوب اسکن در این مرحله مطابق برنامه‌ مدون، داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را در هر بخش جمع‌آوری می‌کند و قبل از استفاده آنها را مورد تصدیق و صحه‌گذاری قرار می‌دهد. این داده‌ها و اطلاعات از منابعی همچون مستندات سازمان، مشاهدات و مصاحبه‌ها به‌دست می‌آید.

انجام اسکن

به لطف روش داینامیک دانوب اسکن، سازمان به آرامی و بدون ایجاد خللی در روند فعالیت‌های سازمان و بر اساس داده‌ها و اطلاعات دریافتی مورد اسکن قرار می‌گیرد که طی آن سازمان از چند جهت اسکن می‌شود که هم به‌طور جداگانه و هم برایندشان مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

تدوین گزارش

پس از انجام تحلیل‌های کامل، گزارش مقدماتی تدوین می‌گردد و پس از نقد و بررسی توسط افراد غیر مشارکت کننده در اسکن، مورد بازنگری و نیز تصدیق و صحه گذاری قرار می‌گیرد. گزارش نهایی در اختیار افراد مرتبط در سازمان قرار می‌گیرد و پس از اخذ نظر آنها و انجام تغییرات احتمالی در یک جلسه رسمی و به تفصیل برای سازمان نمایش داده می‌شود که طی آن به تمامی سوال‌ها و ابهامات احتمالی پاسخ داده می‌شود.

پروژه‌های بهبود

هرچند سازمان می‌تواند تدوین پروژه‌های بهبود را خود به‌عهده گیرد ولی در عموم موارد سازمان‌ها تمایل دارند این کار را نیز به دانوب واگذار کنند چرا که اعتقاد دارند اسکن کننده سازمان به ‌خوبی میداند دقیقاق چه کاری باید انجام شود. ناگفته پیداست که سازمان امکان اجرای همه پروژه‌هارا به‌صورت همزمان ندارد پس ناچار به اولویت‌بندی آنهاست، اما چگونه؟ رویکردهای گوناگونی برای این کار وجود دارند و انتخاب آن خود یک تخصص است. دانوب نه تنها ررویکرد مناسب را برای سازمانتان برمی‌گزیند بلکه روش اجرایی مناسب را تدوین می‌کند که از هر سازمان به سازمان دیگر متفاوت است.

اجرای پروژه‌ها

این شاید سخت‌ترین بخش کار است؛ حرف زدن همیشه ساده‌تر از عمل کردن است. چه کسی نمی‌داند ورزش و تغذیه سالم خوب است؟ کی نمی‌داند سیگار برای فرد سیگاری و اطرافیانش مضر است؟ پس چرا این همه افراد سیگاری وجود دارند؟ چرا عموم افراد کم و بیش به چاقی مبتلا هستند؟ کمتر سازمانی است که نداند ارزیابی عملکرد کارکنان مفید است ولی چرا کمتر به یک سیستم کارامد در این خصوص برمی‌خوریم؟

تدوین درست پروژه‌های بهبود هرچند گامی اساسی و زیربنایی برای پیشرفت سازمان محسوب می‌گردد و اگر درست شناسایی و تعریف نگردند همه تلاش‌های سازمان بیهوده خواهد بود، اما اجرای درست آنها کار راحتی نیست. همین موضوع ارزیابی عملکرد کارکنان را در نظر بگیرید، بسیاری از سازمان‌ها آن را به درستی در پروژه‌های بهبود گنجانده‌ و اجرا کرده‌اند اما چند درصدشان توانسته‌اند به اهداف مورد نظر دست پیدا کنند؟ چند سازمان توانسته‌اند با این روش به پیشرفتی که میخواستند برسند؟ خوشحال نیستیم از اینکه میگوییم فقط اندکی.

دانوب اما هر آنچه که گفته می‌تواند اجرا کند، به‌نحوی که اهداف مورد انتطار از آن پروژه تا حد قابل قبولی محقق گردند. حتی اگر سازمان تمایل داشته باشد خودش پروژه‌ها را اجرا نماید، دانوب آمادگی دارد در طراحی و اجرای آنها همکاری نزدیک داشته باشد و یا حتی به‌عنوان ناظر اجرای درست آنها را تضمین نماید. 

 

شاید این سوال برایتان وجود داشته باشد که دقیقا چه چیزی پس از اسکن سازمان دریافت می‌کنید؟ این موضوع از سازمانی به سازمانی دیگر متفاوت است و تا حد زیادی بستگی به این دارد که چه هدفی را از اسکن سازمانتان دنبال می‌کنید.

اهداف اسکن سازمان

این اهداف به‌طور معمول می‌توانند قبل از اقدام به اسکن سازمان درنظر گرفته شود:

  • رهایی از بحران

  • برطرف کردن مشکلاتی که منشا آنها واضح نیست

  • تمایل به تغییر مسیرهایی که بی نتیجه مانده‌اند

  • مهندسی دوباره فرایندهای کسب و کار

  • قرار گرفتن اسکن به‌عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک

خروجی اسکن سازمان

مطابق هدف مورد انتظار، سازمان خروجی مد نظر خود را دریافت می‌کند. این خروجی در اصل یک گزارش است که در آن به غیر مشخصات و روند انجام اسکن به طور دقیق به خواسته سازمان پاسخی روشن داده می‌شود. مثلا اگر سازمانی که سال‌ها است بر روی مدیریت فرایندهای خود کار کرده است می‌خواهد تصویر روشنی از وضعیت فعلی خود داشته باشد در گزارش با شفافیت و دقت به او گفته می‌شود که آیا فرایندهایش به درستی شناسایی و تعریف شده‌اند؟ آیا تعامل و توالی آنها صحیح است؟ آیا روش پایش و اندازه‌گیری آنها مناسب است؟ در کل، فرایندها وضعیت مناسبی دارند؟ آیا بین فرایندها و ارکان جهت‌ساز سازمان تناسب خوبی برقرار است؟ و موارد بسیار دیگر. شایان ذکر است که به سوالات فوق صرفا بله یا خیر گفته نمی‌شود بلکه هر کدام به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند و مشخص می گردد سازمان در خصوص هر مورد چقدر خوب عمل کرده است.

یکی از خروجی‌هایی که دانوب اسکن ارائه می‌کند میزان انطباق کارکنان با شغلی و پستی است که در آن اشتغال دارند. هرچند این موضوع به‌تنهایی نیز برای سازمان‌ها انجام می‌گردد اما در اسکن جامع سازمانی قطعا مد نظر است. لازم به ذکر است منظور از انطباق کارکنان با شغلشان این نیست که آیا شرایطشان مطابق شناسنامه شغل مربوطه است یا خیر؛ چرا که صرف داشتن مدرک تحصیلی و طی دوره آموزشی و سابقه کار مفید نمی‌توان فرد را دارای صلاحیت برای انجام امور محوله دانست. این روشی مخصوص دانوب است و فرد به فرد سازمان را اسکن می‌کند و گزارش تحلیلی از وضعیت هر فرد ارایه می‌کند.