ماموریت دانوب

                 

همراهی و همیاری سازمان‌ها است

          برای رفع مشکلات و سرامدی در کسب و کار

                  با ارائه راهکارهای سیستمی و فنی و اجرای آنها

خط‌مشی دانوب

                 

انجام کار بیش از تعهد

ارزش افزایی برای مشتری در همه پروژه‌ها

خدمات پس از تحویل و گارانتی خدمات ارائه شده

اولویت ارائه راهکار برای آفرینش جهانی بهتر برای همه